Hvor utbredt er discgolf?

Når det gjelder PDGA så viser det i praksis det antall spillere som deltar på litt større konkurranser. Dvs lokale klubbkonkurranser ikke er med i denne beregningen.


Pdga medlemmer i verden 2004 =1722
Pdga medlemmer i verden 2014 = 3162
Pdga medlemmer i verden 2019 = 9796

Pdga medlemmer i europa 2004 =
Pdga medlemmer i europa 2014 = 2924
Pdga medlemmer i europa 2019 = 8925

Pdga medlemmer i Norge 2004 =
Pdga medlemmer i Norge 2014 = 202
Pdga medlemmer i Norge 2019 = 916

Baner i Norge i 2004 =
Baner i Norge i 2019 =

Hvor mange spiller?
Det å vise frem tall på hvor mange som spiller discgolf er ikke så lett.
Hovedgrunnen til dette er at veldig mange bare spiller for gøy og er dermed ikke er medlem i en klubb eller er med på turneringer osv. Det vi derimot vet etter tilbakemeldinger fra mange klubber i Norge er at antall som spiller på en bane er minst 3-4 ganger så stort som antall medlemmer. Jeg kan ta Tønsberg frisbeegolfklubb som ett eksempel. De har rundt 100 medlemmer. De hadde en spørreundersøkelse på Facebook om hvor mange som brukte banen. Tallet kom på over 400. Og da er ikke alle de om ikke er medlem i denne gruppen med regnet. Alle er jo faktisk ikke på Facebook 🙂

Men selv om det er vanskelig å beregne nøyaktig antall som spiller, så er det fullt mulig å se utviklingen i % hvis man ser på medlemstatistikken til det internasjonale discgolfforbundet, PDGA. Tallene bør stemme ganske bra for Norge også.

Her en en oversikt over medlemsøkningen i PDGA i perioden 2009-2018


FINLAND
Når man skal prate om hvor utbredt discgolf er, så kan man ikke komme unna Finland. Finland er kanskje det landet i verden hvor discgolf vokser fortest. Visste du at det nå er flere discgolfbaner enn det er vanlig ball golfbaner? Se på bildet under.