Bygge bane

 1. Tjeneste Banebefaring
  På en banebefaring så tar jeg en kikk på området og ser om det er egnet for å lage bane. Det vil da bli laget en rapport som forteller om f.eks litt om hva slags type bane (klassifisering), hvor mange hull som kan lages og andre ting man bør tenke på for å lage banen. F.eks sikkerhet.
  Det vil også bli gitt ett grovt kostnadsoverslag for å sette opp banen.

  https://www.discgolfpark.com/discgolfpark/services/mapping-services/
 2. Tjeneste – Banedesign
  Det å sette opp noen kurver og utkastfelt er ikke spesielt vanskelig å få til, men med tanke på at discgolf kan spilles av alle uansett ferdighetsnivå, så kreves det at man setter sikkerhet fremfor alt. En discgolf disk kan gjøre skade ved å treffe folk eller objekter. Man kan ikke utelukke helt at uhell skjer, men ved å bruke en profesjonell banedesigner, så kan man minimere risken for uhell ganske mye.

  Ved å bruke en profesjonell banedesigner så vil man også få en mer variert bane. Dette gjør at banen blir mer morsom og interessant å spille på.

  Med denne tjenesten så fastsetter man området som skal brukes, lager bane kart, budsjett og også spesifiserer hulllengder og par på hullene. Antall arbeidsdager er avhengig av banestørrelse og antall hull, men de fleste prosjekter er fra 1 til 8 arbeidsdager.

  https://www.discgolfpark.com/discgolfpark/services/course-design/


  Selv så har jeg spilt på 150 ulike baner, deltatt på ca 75 NC, 20 Europacup, 3 EM og mange lokale konkurranser. Har også vært med på å arrangere 18 NM og 10 NC og 1 Eurotour. Har også vært med på å designe mange baner i Vestfold.


  3. Tjeneste – Banekart
  Når banedesignet er klart så bør man lage ett kart over hele banen og også lage ett skilt som skal stå på hvert hull. Disse skiltene er en viktig del av banen fordi de viser hvordan man kan finne frem.

  Følgende følger med på denne tjenesten :
  – Scorecard
  – Informasjonskilt
  – Banekart
  – Informasjon til utkastfelt

  https://www.discgolfpark.com/discgolfpark/services/map-drawing/